• nyamahaucmsy551
  • nyamahaucmsy551
  • nyamahaucmsy55
  • nyamahaucmsy551
  • nyamahaucmsy551
  • nyamahaucmsy55
Giảm giá!

ĐÀN YAMAHA ĐẦU CÂM SY55

2,000,000  1,900,000 


Đàn yamaha SY55 là dòng đàn đầu câm, chuyên dùng để hòa âm phối khí trong phòng thu hoặc trong band nhạc.

 

02873087478